Bàn thí nghiệm vật lý

Bàn thí nghiệm vật lý là sản phẩm được tạo ra nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế thực nghiệm từ môn vật lý. Chính điều đó giúp ích rất nhiều cho quá trình giảng dạy của giáo viên.

  • Bàn thí nghiệm vật lý BTNVL12C

    0 trên 5

    Sản phẩm bàn thí nghiệm vật lý 12 chỗ BTN-VL12C chuyên dụng đươc chúng tôi cung cấp, sản phẩm dành cho 12 người cùng sử dụng.Kiểu bàn thí nghiệm này được sử dụng chủ yếu trong các phòng thí nghiệm của trường học.

  • Bàn thí nghiệm vật lý BTNVL4C

    0 trên 5

    Bàn ghế thí nghiệm vật lý trường học BTN-VL4C được sử dụng cho các em học sinh và giáo viên, số lượng người ngồi tối thiểu là 4 chỗ.