Bàn thí nghiệm áp tường

Bàn thí nghiệm áp tường

Bàn thí nghiệm áp tường thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm để đo lường sức lực của mặt bằng, các vật liệu và bề mặt. Bàn thí nghiệm áp tường được sử dụng để kiểm tra độ dẻo, độ bền, độ cứng, độ đàn hồi và độ tinh khiết của các vật liệu. Nó cũng có thể được sử dụng để đo lường độ lớn của củng cố và độ cứng của môi trường. Bàn thí nghiệm áp tường cũng có thể được sử dụng để đo độ bền của vật liệu và đánh giá những sự thay đổi và suy thoái của vật liệu trong thời gian.