Tag - Cách index bài viết nhanh trong bão Google index chậm

Cách index bài viết nhanh trong bão Google index chậm

Đầu năm 2018 Google đã cập nhật rất nhiều thuật toán tìm kiếm của mình, trong đó có một cập nhật lớn khiến anh em SEO lao đao, đó là cập nhật làm cho việc index của Google diễn ra rất chậm. Trước đây, hầu như mỗi khi viết bài xong, chúng ta đều có thể sử dụng công cụ Submit URL của Google để đẩy nhanh quá trình index bài viết. Chỉ vài vài phút hoặc vài giây submit là ngay [...]

Đọc tiếp...