Cân 3 số lẻ HL-A323

  • Mô tả

Mô tả

Cân phân tích 3 số lẻ HL-A+323

Model:HL-A 323

Đặc điểm thiết kế:

–  Giải pháp kinh tế trong các ứng dụng

–  Cổng RS 232 chuyền dữ liệu ra máy in, máy tính

–  Có 16 đơn vị cân có thể lựa chọn cộng thêm cân đếm

–  Cân kiểm tra trọng lượng thiếu để xác định số lượng đơn giản

Thông số kỹ thuật:

–  Khả năng cân tối đa: 320g

–  Độ chính xác: 10-3g (d=e=1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác)

–  Độ lặp lại: 0.001g

–  Độ tuyến tính: 0.002g

–  Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan

–  Nguồn điện: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz

–  Khoảng nhiệt độ môi trường hoạt động: -10 đến 400C

–  Thời gian ổn định cân: 3 giây

–  Chuẩn cân: chuẩn ngoài bằng qu cân chuẩn cấp chính xác M1

–  Kích thước đĩa cân: 12cm

–  Kích thước tổng thể: 19.6×28.7x32cm

–  Trọng lượng: 4.5kg