Thi công bàn cân chống rung ( 1 cân) cho địa chính

Thi công bàn cân chống rung ( 1 cân) cho địa chính


Mô tả dự án
  • 2
  • 10 Tháng Mười Hai, 2015
Công ty: Địa Chính
Địa chỉ: 85/143 Hạ Đình Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Địa điểm thi công: 85/143 Hạ Đình Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Hình ảnh: