Lắp đặt và bàn giao lô bàn thí nghiệm cho Công ty CP thiết bị y tế Thái An