Công trình bàn thí nghiệp áp tường Sela

Công trình bàn thí nghiệp áp tường Sela


Mô tả dự án
  • 2
  • 23 Tháng Năm, 2015

Côn ty: TNHH Sela
Địa chỉ: số 48 thọ lão – Lò Đúc – Hà Nội
Địa điểm thi công : số 48 thọ lão – Lò Đúc – Hà Nội