Bàn thí nghiệm Vật lý

Bàn thí nghiệm Vật lý

Bàn thí nghiệm vật lý được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau, như vật lý, kỹ thuật, công nghệ. Bàn thí nghiệm cũng được sử dụng trong các trung tâm nghiên cứu, trung tâm hỗ trợ công nghệ cũng như các trường học, trường đại học và trường cao đẳng.