Mùa đông 2017 sẽ có đợt rét đậm rét hại, nhiều nơi xuất hiện băng giá