Bão số 5 liên tục tăng cấp hoành hành trên biển đông, “nín thở” chờ siêu bão Mangkhut