Ảnh vệ tinh thể hiện sức mạnh hủy diệt của Florence, siêu bão to bằng cả một bang Mỹ